Madde 1. TARAFLAR

İpekyol Mahallesi 2342. Sokak İpek Apt Altı No: 49/B Haliliye/ŞANLIURFA adresinde mukim İnternet Sunucu ve Yazılım Teknolojileri Sedat OLAĞAN (kısaca "ZEPLİN SOFT" olarak anılacaktır) ile içerik yönetim sistemi ve web sitesinin kullanım hakkını satın alacak şahıs veya şirket (kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir.

Madde 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşme MÜŞTERİ'nin, belirtmiş olduğu ALAN ADI üzerinde yayınlayacağı internet sitesine ait içeriklerin hazırlanması için,

ZEPLİN SOFT tarafından hazırlanmış ZEPLİN SOFT WEB SİTE isimli internet tabanlı içerik yönetim sistemi ve hazır web site paketi yazılımının 1 (bir) yıllık kiralanması, internet ortamında barındırılması ve barındırma koşullarını, servis sağlayıcılık hizmetleri ile kurulum ve satış sonrası verilen hizmetlerin niteliklerini ve sınırlarını belirler.

Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda T.T.K. ve ilgili yasa mevzuatın geçerli olduğunu kabul ve beyan eder. Sözleşmede doğabilecek kısmi hükümsüzlükler sözleşmenin kalan kısmının geçerliliğine helal getirmez.

Madde 3. KİRALAMA ESASLARI

3.1. ZEPLİN SOFT  WEB SİTE yazılımı belirli bir süre için kiralanan bir yazılımdır ve sadece ZEPLİN SOFT’a ait sunucularda barındırılabilir. MÜŞTERİ kiraladığı ZEPLİN SOFT  WEB SİTE yazılımının kendine ait bir sunucuya kurulmasını talep edemez.

3.2. Yazılım kiralama ve sözleşme geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır. MÜŞTERİ'den kaynaklanan kesinti, gecikme veya benzeri durumlarda hizmet süresi uzatılamaz.

MÜŞTERİ kendi kullanım alanında oluşacak yazılım, bilgisayar, işletim sistemi gibi tüm aksaklıkları gidermek yükümlülüğündedir.

3.3. Kiralama süresi bitiminde, yenileme bedelinin 7 (yedi) iş günü içerisinde MÜŞTERİ tarafından ödenmemesi durumunda, ZEPLİN SOFT sözleşmeyi ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı fesih eder ve yazılıma erişimi durdurur.

3.4. ZEPLİN SOFT  WEB SİTE içerik yönetim ve yazılım içeriğinde hazırlanmış çeşitli "HAZIR WEB SİTESİ" tasarımları ile birlikte kiralanmaktadır. Bu tasarımlar MÜŞTERİ'ye özel olarak hazırlanmadığı ve MÜŞTERİ'nin bu tasarımları üzerinde telif ya da tasarım hakkı bulunmadığı gibi, kiralama süresi sonunda tasarımın ya da yazılımın kendisine verilmesini talep edemez. ZEPLİN SOFT  WEB SİTE sisteminde hazır olarak bulunan tüm lisans hakları ZEPLİN SOFT 'a aittir.

3.5 MÜŞTERİ dilerse ÖZEL TASARIM seçeneğini kullanabilir. MÜŞTERİ, ÖZEL TASARIM tercih etmesi durumunda, ZEPLİN SOFT belirtilen tasarımı kiralama süresi boyunca başka bir müşterisine sunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiralama süresi sonunda ise MÜŞTERİ ücretini ödediği ÖZEL TASARIM'ın çizim ve kodlarını talep edebilir. Bu durumda ZEPLİN SOFT, ÖZEL TASARIM'a ait ham kodları (ZEPLİN SOFT  WEB SİTE entegrasyonu yapılmamış HTML / Javascript / CSS) ve varsa çizim dosyasını MÜŞTERİ'ye sunmakla yükümlüdür, ancak ZEPLİN SOFT  WEB SİTE kullanılarak hazırlanmış içeriklerin, bu kodlara tekrar yerleştirilmesi MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır.

3.6. MÜŞTERİ, ÖZEL TASARIM seçeneği kullanmış olsa dahi kiralama süresi sonunda hazırlanmış olan ÖZEL TASARIM'ın ZEPLİN SOFT  WEB SİTE tasarımları arasına alınabileceğini kabul eder. ZEPLİN SOFT kiralama süresi bitiminden itibaren, ÖZEL TASARIM'ı diğer müşterilerinin kullanımına sunma hakkına sahip olacaktır.

3.7. ZEPLİN SOFTMÜŞTERİ'ye ait içeriğin sadece son 1 (bir) günlük yedeklerini her zaman alır ve saklar. Kiralama süresi bitiminde MÜŞTERİ sözleşmeyi yenilemek istemez ise, veriler süre bitiminden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde sunuculardan tamamen silinir.

3.8. MÜŞTERİZEPLİN SOFT 'tan bu sözleşme ile aldığı yazılım kiralama hizmetlerini, bu sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun ZEPLİN SOFT 'un önceden açık yazılı onayı olmadan 3. şahıslara kiralayamaz, devredemez, paylaşamaz ve paylaştıramaz. İş bu maddenin ihlali ZEPLİN SOFT 'ya sözleşmeyi bedel iadesiz tek taraflı fesih hakkı verir.

3.9.MÜŞTERİZEPLİN SOFT 'un herhangi bir sınırlama ya da MÜŞTERİ'nin önceden iznine gerek olmaksızın MÜŞTERİ'nin, ZEPLİN SOFT ve dolayısıyla ZEPLİN SOFT  WEB SİTE kullanıcısı ve müşterisi olduğunu kamuya açıklamaya, MÜŞTERİ'nin isim ve logosunu kendi reklamlarında ve tanıtımlarında (referans bölümlerinde, basılı, süreli / süresiz veya dijital her çeşit reklam mecrasında) kullanmaya ve ilgili ALAN ADI’na ait internet sitesinin en alt bölümünde sabit olarak ZEPLİN SOFT  WEB SİTE logosu, linki ve hizmetle ilgili kısa bilgisini bulundurmaya yetkisi olduğunu kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ dilerse ZEPLİN SOFT 'un bu madde ile kazandığı sitenin altında logo bulundurma hakkını İMZA KALDIRMA seçeneğini seçerek ve ücretini ödeyerek iptal edebilir ancak bu seçenek ZEPLİN SOFT 'un diğer tanıtım haklarından feragat etmesini sağlamaz.

3.10.Yazılım kiralama hizmeti ZEPLİN SOFT’un sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde ZEPLİN SOFT dışında hiç kimse FTP erişimine kaynak kodlarına, veritabanına erişim ve müdahale yetkisine sahip değildir. Yazılım kaynak kodları ve veritabanı ZEPLİN SOFT’un kontrolü ve erişimine sahip olup her hakkı saklıdır.

MÜŞTERİ kaynak kodları ve veritabanı üzerinden kira karşılığı yararlanma hakkı dışında hiçbir hakka sahip değildir. Kodların veya veritabanının kendisine verilmesini talep edemez. 3. kişilerle paylaşamaz ve kendisi de hiçbir şekilde alamaz.

3.11.MÜŞTERİ'nin ZEPLİN SOFT internet sitesi üzerinden dolduracakları sipariş formunda beyan ettikleri isim / firma bilgileri kimlik / vergi bilgileri ile aynı olmak zorundadır. ZEPLİN SOFT, sahte veya farklı kişilerin bilgileriyle verilen siparişleri tespit ettiği durumda hizmeti sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda verilen hizmetin ücret iadesi yapılmaz.

3,12 MÜŞTERİ, ZEPLİN SOFT  WEB SİTE yazılımı kullanarak oluşturduğu web sitesinin tasarım telif hakkının firmaya ait olduğunu kabul ve beyan eder. İşbu sebeple ZEPLİN SOFT  WEB SİTE sistemi kullanılarak hazırlamış olduğu web sitesinin tasarımını, HTML, Javascript ve Css kodlarının ve tasarımın parçası olan grafiklerin kopyalama ya da web site kopyalama ve benzeri teknikler ya da programlar aracılığı ile başka bir sunucuya aktaramaz. MÜŞTERİ, bu işlemin telif hakkı ihlali olduğunu ve bu sebeple doğacak tüm tazminat ve yasal sorumlulukları kabul ve beyan eder. 

Madde 4. GİZLİLİK İLKESİ

4.1 MÜŞTERİ'nin Kişisel ve Firma fatura ve fatura teslimat bilgileri ZEPLİN SOFT tarafından iletişim süreçleri için kullanabilir. Bu bilgiler iletişimi sağlayan aracı kurumlarla paylaşılabilir.

4.2 Kişisel ve Firma Bilgilerinden elde edilebilecek istatistiksel verileri (Tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.), uygulamayı iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak amacıyla kullanabilecektir. Elde edilen bu tür istatistiksel veriler üzerindeki her türlü haklar ZEPLİN SOFT 'a aittir.

Madde 5. HUKUKİ ESASLAR

5.1. İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve diğer ticari ilişkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karşılıklı cari hesap olarak yürütülecektir. İş bu sözleşme ayrı bir sözleşme yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm detaylarıyla ayrıca CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleşmesi bulunduğunu ve iş bu sözleşmede yer almayan hususlarda TTK, ilgili hükümlerin geçerli olduğunu beyan ederler. Her türlü uyuşmazlık halinde ZEPLİN SOFT’un ticari defterleri ve belgeleri esas ve doğru sayılır.

5.2. Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.

5.3. Sözleşmeyle ilgili her türlü hukuki anlaşmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir. MÜŞTERİ’nin yurtdışı merkezli olması ya da alan adı tahsisinin yurtdışı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini etkilemez.

5.4. Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. Herhangi bir kanuni düzenlemeden dolayı MÜŞTERİ aleyhine meydana gelebilecek yasal değişiklik ve düzenlemelerden ZEPLİN SOFT sorumlu tutulamaz.

5.6. ZEPLİN SOFT  WEB SİTE yazılımında kullanıcıya ait olan ve kullanıcı tarafından doldurulması ve yönetilmesi gereken kısımlardan ve içeriklerden ZEPLİN SOFT sorumlu değildir. Sözleşmeye konu internet alan adı içerisinde bulundurulan tüm içerik MÜŞTERİ tarafından hazırlanmakta, girilmekte ve yayınlanmaktadır, dolayısıyla tüm içerik MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİZEPLİN SOFT’dan, İÇERİK GİRİŞ HİZMETİ satın alarak içeriklerinin ZEPLİN SOFT tarafından girişini sağlayabilir.

Bu durumda dahi yayınlanacak tüm içerik MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.

5.7. MÜŞTERİ’ye ait olan ve kanunen suç teşkil eden her türlü içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, ZEPLİN SOFT’un herhangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır.

5651 Sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince MÜŞTERİ’ye ait haksız veya suç teşkil eden içerik MÜŞTERİ’ye ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın yayından kaldırılabilir ya da gerekli hallerde internet sitesi tamamıyla kapatılabilir.

5651 Sayılı Kanun’dan kaynaklanan bu hakkın ZEPLİN SOFT tarafından kullanılması durumunda MÜŞTERİ kaldırılan içerikle ilgili hiçbir hak ya da tazminat talep edemez. Ancak içeriğin kaldırılmasına gerek olmadığına dair yasal bir belgenin (mahkeme ilamı vs.) ZEPLİN SOFT’ya sunulması durumunda içerik derhal yayına alınır.

5.8. Yine aynı şekilde 565 sayılı KHK ile koruma altına alınan “Marka ve Patent Hakları” ihlalleri hallerinde de ZEPLİN SOFT’un 5.7 Maddede sayılan önlemleri alma yetkisi vardır.

5.9. MÜŞTERİ şirket namına, iş bu sözleşmeyi onaylayan gerçek kişi her türlü yasal mevzuata karşı şahsen de sorumludur. Sözleşmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleşmeyi onaylayan kişinin farklı kişiler olmaları durumu, MÜŞTERİ’nin her türlü hukuki sorumluluklarını kaldırmaz.

5.10MÜŞTERİ, ZEPLİN SOFT  WEB SİTE yazılımının kullanımı esnasında bulunduğu sunucuya ve diğer müşterilere herhangi bir şekilde zarar veren veya SPAM gönderimi gerçekleştiren veya SYN, DDOS, GET ve benzeri kötü amaçlı saldırılara maruz kalır ise, (uğranan zararlara 3.kişiler neden olsa dahi), ZEPLİN SOFT kullanım süresi ücreti ve gerekli (sözleşme tutarının en az %50’si) kullanım kesintileri yaptıktan sonra, geri kalan bakiyeyi müşteriye geri ödeyerek tüm hizmeti kısmen ve tamamen sonlandırma hakkına sahiptir. Gerekli kullanım kesinti miktarının tespiti hakları ZEPLİN SOFT’da iyi niyet kuralları içerisinde saklıdır.

5.11MÜŞTERİ’nin Madde 5.10’da belirtilen saldırı türleri ve sayılmasa dahi her türlü bilişim suçlarında; 3. kişilerin neden olduğu her türlü haksız fiilden, yalnızca fiili gerçekleştiren sorumludur. 3. kişilerin neden olduğu bilişim suçlarından ve bu suçlardan doğan doğrudan ya da dolaylı zararlardan hiç bir şekilde ZEPLİN SOFT sorumlu tutulamaz, bu durumlarda ZEPLİN SOFT’nın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez.

5.12. ZEPLİN SOFT teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, bir yıllık kiralama dönemi içerisinde verdiği hizmette, tek seferde 120 saati geçmemek üzere, geçici kesintiler gerçekleştirebilir.

İş bu kesintileri MÜŞTERİ peşinen kabul etmiştir. ZEPLİN SOFT bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik nedenler imkan verdiği sürece gece yarısı ile sabah saat 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir.

5.13. ZEPLİN SOFT, teknik gereksinimleri, pazar araştırmaları, satış politikaları, araştırma faaliyetleri sonucunda paket içerikleri ve verdiği hizmet içeriğinde gerekli değişiklikleri müşteri onayı olmaksızın gerçekleştirebilir.

5.14. Sözleşmeyi imzalayan MÜŞTERİ, sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iş bu kredi kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur. Herhangi bir nedenle ZEPLİN SOFT, verilen kredi kartından ödeme tahsil edemezse veya tahsil eder meblağ itiraza uğrar ise ZEPLİN SOFT verdiği hizmeti kiralama bedeli yapılana kadar askıya alır ve hizmetin askıda olduğu süre esnasında sözleşme süresi hiçbir kesintiye uğramaz.

5.15. MÜŞTERİ'nin (ZEPLİN SOFT poltikası ve diğer kullanıcıların da zarar görmesine neden olan saldırılara sebebiyet vermesi ve ZEPLİN SOFT aleyhine cezai sorumluluk doğurması nedeniyle) ZEPLİN SOFT  WEB SİTE sistemini kullanarak satışını veya sunumunu yapamayacağı istisnalar: Çocuk istismarı içeren ürünler, cinsel oyuncak ve ürünler, pornografik yayınlar, silah ve patlayıcı vasıflı ürünler, sağlık bakanlığı onayı bulunmayan ilaç ya da sağlık ürünü vasıflı ürünler, sapkın vasıflı dini inançlarla ilgili ürünler, emniyet ve askeri güçlere özgü ve satışı idari izne bağlı ürünler, (tarım ürünleri dahil), zehir vasıflı ürünler ve satışı yasaklanmış canlı hayvanlar, sosyal medya takipçi satışı, IVR ve sohbet hatları hizmetleri, casus yazılım ve ortam dinleme ve kaydetme ürünleri ile yazılımları, foreks ve türevi kar ortaklığı dağıtan oluşumlar ile yasa, mevzuat genelgelere aykırı her türlü ürün ile ZEPLİN SOFT  WEB SİTE şirket prensiplerine aykırı ürünler satılamaz ve sergilenemez.

Bu ürünlerin MÜŞTERİ'ye kiralanan sistemin içinde içerik olarak ya da sistem aracılığı ile satılan mal olarak bulunduğunun belirlenmesi üzerine ZEPLİN SOFT, vermekte olduğu hizmeti iadesiz ve bedelsiz olarak sonlandırır.

5.16 ZEPLİN SOFT, şunlar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenle (takdir yetkisi yalnızca ZEPLİN SOFT tarafına ait olmak üzere) herhangi bir Hesabı veya Hizmeti reddetme, iptal etme, feshetme, askıya alma, kilitleme veya erişimini (ya da kontrolünü) değiştirme hakkına sahiptir (herhangi bir alan adı kaydını iptal etme veya transfer etme hakkı dahil olmak üzere): 

(aZEPLİN SOFT tarafından Hizmet sunma veya verme sırasında yapılan hataları düzeltmek için (alan adı kaydı dahil), 

(b) herhangi bir alan adı kaydının veya alan adı kayıt kuruluşunun bütünlüğünü veya kararlılığını korumak ve yapılan hataları düzeltmek için, 

(c) dolandırıcılık ve kötüye kullanım tespit etme ve önleme çabalarımıza destek olmak için, 

(d) siz ve/veya alan adınız veya web sitenize karşı çıkartılan mahkeme emirlerine ve ilgili yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası yasalara uymak için, 

(e) mahkeme emirleri dahil olmak üzere kolluk kuvvetlerinin taleplerine uymak için,

(f) itiraz çözüm işlemlerine uymak için, 

(g) sonuçta haklı veya haksız olduğuna bakılmaksızın herhangi bir yasal işleme veya yasal işlem tehdidine karşı savunma yapmak için, 

(hZEPLİN SOFTZEPLİN SOFT yetkilileri, yöneticileri, çalışanları, aracıları ve iş ortakları (ZEPLİN SOFT tarafını dava ettiğiniz veya dava etmekle tehdit ettiğiniz durumlar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ile ilgili sivil veya cezai yükümlülüklerden kaçınmak için ya da ZEPLİN SOFT ‘un iş faaliyetleri, itibarı veya paydaşlarına hasar verebilecek olan, web sitenizdeki içerikler veya Hesabınız ya da alan adlarınız ile ilişkili çok miktarda şikayeti yanıtlamak. ZEPLİN SOFT tüm Hesapları aşırı alan ve bant genişliği kullanımı açısından inceleme ve izin verilen düzeyleri aşan Hesapları iptal etme veya ek ücret alma haklarını açıkça saklı tutar.

Madde 6. KİRALAMA, YENİLEME BEDELİ VE ŞARTLAR

6.1. ZEPLİN SOFT  WEB SİTE yazılımının, MÜŞTERİ’nin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş kiralama, yenileme ve ek hizmet bedelleri online sipariş aşamasında belirtilmiş, sipariş bilgileri MÜŞTERİ’ye ait e-posta adresine ulaştırılmıştır.

6.2. ZEPLİN SOFT, ZEPLİN SOFT  WEB SİTE yazılımının özellik ve fiyatlarında değişiklik hakkını saklı tutar. ZEPLİN SOFT yapacağı olası fiyat ve özellik değişikliklerini internet sitesinde yayınlamaktadır. MÜŞTERİ yazılım fiyat bilgileri ve değişikliklerini, sipariş aşamasında oluşturduğu kullanıcı bilgileri ile ZEPLİN SOFT  WEB SİTE resmi internet sitesinde bulunan “müşteri paneli” aracılığı ile takip edebilir.  MÜŞTERİ işbu sözleşme ile fiyat değişikliklerinden kaynaklanabilecek farkları yenileme bedeli ile ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.3. ZEPLİN SOFT, ZEPLİN SOFT  WEB SİTE yazılımı ile birlikte sunduğu ALAN ADI tahsis hizmeti fiyatlarını güncel döviz kurları üzerinden belirlemektedir. ALAN ADI tahsis fiyatı Belirtilen fiyat + KDV olup, yenileme tarihlerinde güncel kur oranları ile TL üzerinden fiyatlandırılır. ZEPLİN SOFT lisans ve yenileme tarihlerinde ALAN ADI fiyatlarında gerçekleştirdiği indirimler devam eden yıllarda değişiklik gösterebilir. ZEPLİN SOFT ALAN ADI tahsis fiyatlarında değişiklik hakkını saklı tutar.

6.4. ZEPLİN SOFT, web sitesi lisansı, alan adı ve hizmet yenilemeleri için MÜŞTERİ'ye lisans süresi sonlanmadan önce 15 gün içinde hatırlatma e-postası gönderir. Elektronik e-posta servislerinde oluşabilecek hatalardan veya farklı sebeplerden kaynaklı hatırlatma e-postalarının müşteriye ulaşmaması yenileme masrafları, alan adı gecikme ücretleri, alan adı kayıplarından ZEPLİN SOFT kesinlikle sorumlu tutulamaz. Satın alma sırasında MÜŞTERİ'ye yenileme süreleri net olarak belirtilmiştir ve müşteri bu süreleri takip etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ oluşabilecek bu gibi durumlar için ZEPLİN SOFT 'dan tazminat talep edemez. 

Madde 7. ZEPLİN SOFT  WEB SİTE YAZILIMI TEMEL ÖZELLİKLERİ ve TEKNİK İÇERİĞİ

7.1. ZEPLİN SOFT  WEB SİTE yazılımı, kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde web site kurmasını sağlayan, içeriğinde HAZIR TASARIMLAR bulunduran ZEPLİN SOFT tarafından hazırlanmış internet tabanlı yazılımdır.

7.2. ZEPLİN SOFT  WEB SİTE yazılımı içerisinde bulunan içerik oluşturmaya yarayan özellikler ücretsiz olmakla beraber, bazı sektörel özellikler ve tasarımlar ek ücret ile sunulmaktadır.

7.3. ZEPLİN SOFT  WEB SİTE yazılımı temel teknik paketi; 10 GB DİSK ALANI (E-Posta kullanımı dahil), 100 Adet POP3 E-Posta hesabı (spam/reklam amaçlı kullanılamaz ve saatte maksimum 50 adet e-posta gönderilebilir.), Aylık 20 GB trafik genişliği (Bandwidth) içermektedir. ZEPLİN SOFT sunucularında kullanılacak her E-Posta, web disk alanından kullanılmak üzere en fazla 250 MB Disk Alanına sahip olabilir.

Madde 8. EK (ÜCRETLİ) HİZMETLER

8.1. ZEPLİN SOFT  WEB SİTE yazılımı içerisinde yer almayan her türlü özellik, MÜŞTERİ talebine karşılık ZEPLİN SOFT fiyat teklifi onayına istinaden özel olarak hazırlanabilir. Hazırlanan bu özellikleri ZEPLİN SOFT dilerse sistemine dahil edebilir. MÜŞTERİ ücretini ödemiş olduğu özellik kendisine özel olarak hazırlansa dahi kullanım ve telif hakkının ZEPLİN SOFT’ya ait olduğunu kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ'ye sağlanan ek hizmetlerin ücreti, tanıtım ile ziyaretçi almış web siteleri 7 gün iade kapsamına dahil değildir. Sadece web site lisans ücreti iade edilir. Alan adı web site lisansına dahil değildir ve iadesi hiç bir şartta yapılmaz.  

8.2. ZEPLİN SOFT tarafından yapılacak her türlü içerik giriş hizmeti, ZEPLİN SOFT’nın sunacağı fiyat teklifi onayına istinaden ayrıca faturalandırılmaktadır. İçerik giriş hizmetine web sitesine yerleştirilen içeriklerin düzenlenmesi dahil değildir. Web sitesindeki düzenlemeler MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır. 

8.3. MÜŞTERİ, ZEPLİN SOFT  WEB SİTE sistemi ile kullanımına sunulan trafik limitini (Bandwith) aşmaya yaklaşması durumunda toplu olarak ek trafik (Bandwith) limiti almalıdır. Ek trafik alınmaması durumunda ZEPLİN SOFT vermekte olduğu hizmeti ek trafik alınana kadar durdurur. MÜŞTERİ ek trafik satın almadan durdurulan hizmetin başlatılmasını talep edemez. MÜŞTERİ ek trafik ücretini ödemeyi taahhüt eder.

8.4. MÜŞTERİ kullanım süresi boyunca yalnızca sözleşmede belirlemiş olduğu (1) adet alan adı üzerinden hizmet verebilir ve içerik yönetimi yapabilir. MÜŞTERİ dilediği zaman bu alan adını (yazılı olarak bildirmek koşuluyla) değiştirilebilir ancak madde 3.9. maddesinde belirtilen esaslar geçerli olmak üzere başka bir firmaya veya kişiye devredemez. MÜŞTERİ değişimden kaynaklanan masrafları ZEPLİN SOFT  WEB SİTE “müşteri paneli”nden takip edebilir. MÜŞTERİ yeni alan adını ZEPLİN SOFT 'tan tahsis etmek isterse alan adı ücreti olarak belirtilen fiyat + KDV ödemekle yükümlüdür. Alan adı değişikliği işlemi ZEPLİN SOFT  WEB SİTE lisansının süresini uzatmaz. 

Madde 9. ALAN ADI (DOMAIN) KULLANIM ŞARTLARI

9.1 ZEPLİN SOFT 'nın kampanya dahilinde uyguladığı 7 gün iade politikası gereğince MÜŞTERİ'nin web site lisansını iade hakkına sahiptir. Bu 7 gün iade politikası ZEPLİN SOFT tarafından iade kampanyası uygulanmadığı zamanlarda geçerli değildir. Kampanyaya dahil olan MÜŞTERİ eğer alan adını da ücretsiz olarak ZEPLİN SOFT 'tan satın almışsa alan adı kayıt yılı başına aksi FİRMA tarafından belirtilmedikçe belirtilen fiyat + KDV kesinti yapılarak lisans ücreti ödenir. 7 gün iade politikası sadece ZEPLİN SOFT  WEB SİTE lisans kullanımı kapsar.

Lisans haricinde alınan ek hizmetler iade sürecine dahil değildir. Promosyonlu veya kampanyalı ürünlerden birinin iade edilmesi durumunda promosyon şartları ortadan kalkar. İade edilmeyen ürün için promosyonsuz fiyat uygulanır.

9.2 Alan adı kullanım süresi sonunda, alan adı ücretinin MÜŞTERİ tarafından ödenmemesi durumunda web sitesinin ve e-posta adreslerinin çalışması ICANN şartları sebebi ile otomatik durdurulur. Alan adı yenileme süresi geçmiş alan adları, sürenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün için yenilenmesi  halinde alan adı süresi uzatılmış olur. 15 günü geçen alan adı yenilemesi mümkün değildir ve MÜŞTERİ o alan adını kullanamaz. Yenileme süresi geçmiş olan alan adlarının süresi dolduktan sonraki 15 gün içinde tekrar yenileme ücreti belirtilen fiyat + KDV'dir. Alan adı yenileme hizmeti sadece ZEPLİN SOFT  WEB SİTE sistemi kullanılmaya devam edilirse sunulan bir hizmettir.  MÜŞTERİ,  ZEPLİN SOFT  WEB SİTE sistemini kullanmamaya karar verirse alan adının transfer şifrelerini talep ederek, farklı bir firma hesabına taşıyabilir. Bu talepler lisans süresinin sonuna kadar istenebilir. Alan adı transfer işlemlerinde çıkabilecek problemler ve masraflardan ZEPLİN SOFT sorumlu tutulamaz. 

9.3 MÜŞTERİ lisans süresi bitmemiş ZEPLİN SOFT  WEB SİTE lisans  kullanım hakkına farklı bir ALAN ADI ile devam edebilir. Müşterinin sunacağı yeni alan adına, eski web site dosyaları taşıma işlemi yapılabilir. Taşıma hizmet bedeli ZEPLİN SOFT  WEB SİTE web sitesinde belirtilmiştir.  MÜŞTERİ yeni alan adını ZEPLİN SOFT 'dan tahsis etmek isterse alan adı ücreti olarak ek belritilen fiyat + KDV ödemekle yükümlüdür. Alan adı değişikliği işlemi ZEPLİN SOFT  WEB SİTE lisansının süresini uzatmaz. 

9.4 Yeni satın alınan alan adları 60 gün kullanım süresi geçmeden transfer edilemez. MÜŞTERİ alan adını ZEPLİN SOFT dışına transfer etme talebini alan adı sonlanma süresinden 30 gün önce talep etmelidir. Bu süreyi geçen taleplerde alan adı transfer işlemleriniz başarıyla tamamlanmayabilir ve konu ile ilgili çıkabilecek masraflardan ZEPLİN SOFT sorumlu tutulamaz. 

9.5 Yenileme süresi 15 günden fazla geçmiş alan adlarının yenileme işlemlerinde uluslar arası alan adı sağlayıcı firmaların kuralları geçerli olup süresi geçmiş alan adlarının yenileme işlemleri için cezai ücretler talep edilebilir. Bu ücretlerin karşılanması ya da karşılanmaması MÜŞTERİ'nin sorumluluğunda olup, bu işlemlerden doğacak sorunlardan alan adının kaybında ZEPLİN SOFT ne sebeple olursa olsun sorumlu tutulamaz.

9.6 ZEPLİN SOFT  WEB SİTE lisansı ile otomatik olarak tanımlanan SSL hizmeti ücretlidir. Ücretli SSL hizmeti, yıllık belirtilen fiyat olup + KDV olup, FİRMA bu hizmette fiyat değişiklik hakkını kendinde saklı tutar. SSL hizmeti, ZEPLİN SOFT  WEB SİTE sisteminin çalışması için zorunlu değildir. MÜŞTERİ dilerse SSL hizmeti olmadan web site hizmetini almaya devam edebilir. 

9.7 MÜŞTERİ, Ücretli olarak sunulan SSL hizmetlerinde iade işlemi yapılamayacağını kabul eder. 

Madde 10. MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülemeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, küresel ya da ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis sağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi birisi sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.

Madde 11. ONAY VE YÜRÜRLÜK

Bu sözleşme 11 (on bir) madde halinde MÜŞTERİ’nin ZEPLİN SOFT  WEB SİTE İçerik Yönetim Sistemini, ZEPLİN SOFT  WEB SİTE resmi internet sitesinde bulunan online sipariş formu aracılığı ile sipariş vermesi ile yürürlüğe girmiştir ve her iki taraf için bağlayıcıdır. İşbu Sözleşme ve İnternet Sitesi’nin tamamı veya bir bölümü, tamamen ZEPLİN SOFT takdirine bağlı olarak önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. ZEPLİN SOFT dilediği zaman, İnternet Sitesi’nin bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin sitedeki bazı özellikleri veya İnternet Sitesinin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. ZEPLİN SOFT, Sözleşme şartları da dahil olmak üzere, İnternet Sitesi ve uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sözleşmenin uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda Şanlıurfa Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.