ZeplinSOFT.com  ürün iade politikası

ZeplinSOFT.com  üzerinden satın alınan ürünlerin iade ve değişim koşulları, ürünün nihai sahibi ile elektronik ortamda gerçekleştirilen satış sözleşmesi uyarınca aşağıdaki şart ve usullere bağlamıştır.

İade talep edilemeyecek ürünler

Hizmet ifasına başlanması ve/veya iade sonrası bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikte yeniden satılamayacak olması sebebiyle iadesi mümkün olmayan ürünler aşağıda listelenmiştir.

  1. Domain (alan adları)
  2. Marka Tescil Hizmet ve Harç Bedelleri
  3. Her nevi danışmanlık ve aracılık hizmetleri
  4. Her nevi teknik destek hizmetleri
  5. Her nevi üçüncü taraf tedariki ile edinilmiş ürünler
  6. Her nevi ücretsiz hizmet ve/veya ürünler
  7. Kurulumu yapılmış ya da aktif edilmiş SSL sertifikaları
  8. Web Tasarım Hizmetleri
  9. Web Yazılım Hizmetleri
  10. E-Ticaret Hizmetleri