Değerli Müşterilerimiz, Ziyaretçilerimiz;

ZeplinSOFT  Web Tasarım Yazılım Sunucu ve İnternet Hizmetleri) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği önceliğimiz olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerine dair bilgilendirmek istiyoruz.

1-Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK uyarınca muhatap “Veri Sorumlusu” İpekyol Mahallesi 2342. Sokak İpek Apt Altı No: 49/B Haliliye/ŞANLIURFA adresinde bulunan ZeplinSOFT  Web Tasarım Yazılım Sunucu ve İnternet Hizmetleri dir.

2- Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Web sitemiz üzerinden tarafınıza ait kişisel bilgiler; Web sitemizi ziyaretiniz ve alışverişleriniz, web sitesi üyeliğiniz, destek talepleriniz, e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, kapsamında doğrudan sizlerden toplanmaktadır. ZEPLİNSOFT ’dan mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette ZEPLİNSOFT  ile ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden; kimlik verileri (Ad, Soyad, TC kimlik numarası) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri ), satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, ödemeya dair finansal verileriniz ( kredi kartı bilgisi, banka bilgisi) talep ve şikayetinizi iletmek üzere şirketimimiz aramanız durumunda işitsel verileriniz ZEPLİNSOFT  tarafından elektronik ortamda doğrudan sizlerden toplanmaktadır. Bu kişisel veriler Kanun’un 5. Maddesi 2. Fıkrasında çerçevesinde, alım satım akdinin veya üyelik sözleşmenin kurulması/ifası, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve haklarınıza zarar vermemek kaydı ile zorunlu meşru menfaatler kapsamında işlenmektektir.

Satın aldığınız hizmetin aylık ödemelerinin otomatik olarak kredi kartınızdan çekilebilmesi için onayınız doğrultusunda bu bilgi sözleşme süresi boyunca işlenecektir. Ayrıca, Şirketimiz ZEPLİNSOFT  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizle ilgili olarak, verdiğiniz kişisel bilgiler ışığında kişiye özel pazarlama yapabilmek adına ve elektronik iletişim izninize istinaden de kişisel verilerinizi işliyor, Kanun’dan doğan yükümlülüklerimiz ve işleme amacı ortadan kalkması ile kişisel verilerinizi imha ediyoruz. Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işliyoruz.

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin, Satış Sonrası Destek ve Bakım Hizmetlerinin, Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim ve Bilgi güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

3- Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık rıza

Şayet daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse; yukarıda belirtilen ve kanunun 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği rızanızıve sizlere elektronik ticari ileti gönderebilmek için izninizi talep edeceğiz. Web sitemizde üyelik alanı başta olmak üzere kişisel veri girişi yapılan alanlarda sizlerin dikkatine sunulan işbu aydınlatma metnini uygun buldu iseniz, bu metinde açıklandığı biçimde ve sadece açık rızayı gerektiren kişisel verileriniz için ilgili alandaki kutucuğu işaretlemeniz yeterli olacaktır. Aynı yöntemle ve bir başka izin kutuğu alanıyla ticari elektronik iletişim izinlerinizi de verebileceksiniz. Vermiş olduğunuz izin/onay’ınızı dilediğiniz zaman geri alabilir, iptal edebilirsiniz.

4- Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı

ZEPLİNSOFT  faaliyet alanı gereği, müşterilerine sağladığı hizmetlerde, daha çok ürünü sağlayan firmaya aracılık etmekte ve müşterinin zaman zaman yurt dışında yerleşik firmalardan hizmet alması durumuna bağlı olarak, ilgili kişileri, aldıkları hizmetin yurt dışı merkezli olması hasebiyle, kişisel verilerinin yurt dışındaki firmalarca işlenebileceği hususunda bilgilendirmektedir. ZEPLİNSOFT  sadece hizmeti satın alan kişiye ait bilgileri işlemekte ve fakat alınan hizmetin herhangi bir web barındırma, bulut bilişim hizmetleri, fiziksel/sanal sunucu, eposta hizmetleri hizmeti olması durumunda, tamamen ilgili kişinin kendi şifreleriyle kullandığı bu alana yine doğrudan ilgili kişi tarafından aktarılan kişisel verilere erişememekte bu verileri işlememektedir. Bu çerçevede doğrudan müşteri tarafından talep edilen hizmetin sağlayıcısının yurt dışında bulunması durumunda, ZEPLİNSOFT  sadece tarafları bir araya getirmekte ve ürünün /hizmetin satışına aracılık etmekte ve müşteriye hizmeti fatura etmektedir. Bu işleyişe bağlı olarak ve kanun gereği zorunlu olması hasebiyle kişisel verilerinizin ( sadece kimlik ve iletişim) yurt dışına aktarılması için açık rızanız talep edilmektedir.

Kişisel verilerinizin Kanunun çizdiği çerçeve dışında kesinlikle paylaşmıyoruz. Kişisel verileriniz mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz ve sizlere ürün ve hizmet sunmak için hizmet aldığımız iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile paylaşabilecektir.

5- Kanun Kapsamındaki Haklarınız

İlgili kişiler olarak, Kanun kapsamındaki haklarınıza istinaden, kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi; KVK Kurumu tarafından ilan edilen Veri Sahibine Başvuru Usulleri Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak ve aynı web adresinde yayınladığımız Üyelik Formunu doldurmak veya benzer içerikli başka bir belge ile yazılı olarak posta adresimize veya şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde bilgi@ZeplinSOFT .com e posta adresine göndermeniz veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden, güvenli elektronik imza ve mobil imza ile imzalanmış bir biçimde ZEPLİNSOFT ’a iletmeniz durumunda ZEPLİNSOFT , talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ZEPLİNSOFT  tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda sizlerin; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz..

Saygılarımızla.

Kişisel verilerinizle ilgili kapsamlı bilgi için www.ZeplinSOFT .com web sitesinde yer alan ZEPLİNSOFT  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI ’nı inceleyebilirsiniz.