1. Kabul edilebilir Kullanım İlkesi.

Bu Sözleşme kapsamında, Kullanıcı zaman içinde ZeplinSOFT.com tarafından yapılan bu güne kadar, değiştirilmiş veya güncellenmiştir ve bu kendi Web sitesinin Hizmet Koşulları bölümünde (topluca "Sözleşmeler") görüntülenebilen ZeplinSOFT.com'e ait diğer sözleşmelere ("KSP") göre bu işlem ve daha sonra yapacağı tüm işlemler için geçerli olduğunu kabul eder, Kullanım Sözleşmesi Politikasına ("KSP") uyacağını onaylar.. Referans olarak bu Sözleşmeye dahil edilmiştir. Kullanıcı işbu belgeyle KSP'yi incelediğini ve KSP hükümlerinin referans olarak burada yer alındığını kabul eder. İşbu Sözleşme ile KSP son kullanıcı arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda KSP hükümleri geçerli olacaktır. ZeplinSOFT.com, Servis ("Kullanıcı İçeriği") aracılığıyla kullanıcıya gönderilen, saklanan veya dağıtılan ya da dağıtılan içeriği periyodik olarak izlemez. Kullanıcı İçeriği, kullanıcının ve/veya kullanıcının Web sitesinin kullanıcılarının kendi yönettiği alanlara ilave ettiği ya da çıkardığı içeriğini içerir. Bu Sözleşme uyarınca, kullanıcılarınızın Web sitenizdeki içeriklerinden ve etkinliklerinden son kullanıcı sorumlu olur. İşbu Sözleşmede yer alan aksini belirten herhangi bir hüküm bulunsa da ZeplinSOFT.com Kullanıcı İçeriğinin tamamını veya bir kısmını kaldırmak, herhangi bir Hizmetin bağlantısını kesmek veya bunların tümünü iptal etmek de dahil olmak üzere derhal düzeltici eylem gerçekleştirebilir. Ya da KSP kullanıcısının olası ihlali durumunda işbu tek taraflı Sözleşmenin feshedilmesi ZeplinSOFT.com e aittir. ZeplinSOFT.com KSP'nin ihlali nedeniyle düzeltici eylem gerçekleştirmesi durumunda, ZeplinSOFT.com bu düzeltici eylem öncesinde veya işlem sırasında ödenen ücretleri kullanıcıya iade etmez. Kullanıcı işbu belgeyle, ZeplinSOFT.com sözleme veya işlem yapılan dönemde, ZeplinSOFT.com den kaynaklanmayan her türlü (Hizmetlerin askıya alınması, feshedilmesi veya bağlantısının kesilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir düzeltici eylem nedeniyle Kullanıcı veya Kullanıcı'nın kullanıcılarına karşı hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

ZeplinSOFT.com Kişisel bilgilerinizin gizliliğini koruma haklarınıza saygı gösterir. Kişisel bilgilerinizi toplama, kullanma, ifşa etme ve başka bir şekilde yönetme şeklimizle ilgili ayrıntılar için lütfen KVKK ve GDPR Gizlilik Politikamızı inceleyin.

 1. HIPAA hakkında Yasal Uyarı

 “HIPAA uyumlu değiliz. Tıbbi veriler veya diğer hassas veriler dahil olmak üzere kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini düzenleyen ülke yasalarına uygun hareket etmekten yalnızca işlem yapan ya da son kullanıcı olarak siz sorumlusunuz. Hizmetlerin, çocuklar sayılacak reşit olmayan bireylerin veya kişisel tıbbi ya da sağlık bilgileri gibi hassas verilere erişimin depolanması ya da kontrolü için uygun olmayabileceğini kabul edersiniz. ZeplinSOFT.com, Hizmetlerimiz üzerinde saklamış veya bu hizmetlerden aktarmış olduğu bilgileri veya verileri kontrol etmez veya izlemez. Hizmetlerin sunulan şekilde Sağlık sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasasına (“HIPAA”) uymakla ilgili herhangi bir beyan veya garantiyi özellikle kabul etmiyoruz. "HIPAA kapsamında "korunan sağlık bilgilerinin" güvenli bir şekilde depolanmasını isteyen müşterilerin bu tür amaçlarla bu Hizmeti kullanmaları kesinlikle yasaktır." HIPAA kapsamında tanımlandığı gibi “korunan sağlık bilgilerine” erişim sağlamak ve sağlamak, bu Kullanıcı Sözleşmesinin önemli bir ihlalidir ve hesabın hemen sonlandırılmasına neden olur. “İş Ortağı Anlaşmaları”nı imzalamayız ve ZeplinSOFT.com'in HIPAA uyarınca sizin İş Ortağı veya alt yüklenici veya acente olmadığını kabul ve beyan edersiniz. Verilerinizin güvenliğiyle ilgili sorularınız varsa bize destek@zeplinsoft.com üzerinde e-posta gönderebilirsiniz.

 1. Süre; Fesih; İptal Politikası.

◾ Bu Sözleşmenin süresi 1(bir)yıldır, Sözleşme Kayıt Formunda ("Sözleşme Süresi") belirtilen şekilde olacaktır. Sözleşme Süresi, Hizmetlerin kullanıcıya başlamasıyla başlar ve Sözleşme Süresi sonrasında, bu Sözleşme art arda dönemler (veya yenileme dönemi) boyunca devam eder BAŞLANGIÇ SÜRESI VEYA BU TÜR DIĞER DÖNEM VE FIYATLARIN, BU ARDIŞIK DÖNEMIN VEYA YENILEME DÖNEMININ BAŞLAMASINDAN EN AZ 30 GÜN ÖNCE MÜŞTERIYE KENDİ KONTROL PANELİNDEN VEYA DİĞER İLETİŞİM KANLLARINDAN EN AZ BİRİ İLE BILDIRIMDE BULUNACAKTIR. BUNA EK OLARAK, BU BÖLÜMDE BELIRTILDIĞI GIBI TARAFLARDAN BIRI TARAFINDAN SONLANDIRILMADIĞI VEYA IPTAL EDILMEDIĞI SÜRECE, TÜRKİYE'NIN KREDI KARTINIZDAN VEYA HESABINIZDAN ART ARDA VEYA YENILEME DÖNEMLERI IÇIN OTOMATIK OLARAK FATURA VE/VEYA ÜCRET TALEP ETMESINI KABUL VE ONAYLARSINIZ. Sözleşme Süresi ve sonraki tüm yenileme dönemleri toplu olarak "Terim" olarak anılacaktır.

◾ Bu Sözleşme sonlandırılabilir veya iptal edilebilir;

 ◦Taraflardan herhangi biri tarafından (bu Sözleşmede bir değişiklik bildirimi alırsanız siz dahil) diğer tarafa On dört (14) gün önceden yazılı bildirimde bulunmanız şartıyla, erken iptal ücreti olarak en az 15.00 ABD doları tutarında ücret talep etmemiz koşuluyla, ilgili tarafça herhangi bir zamanda iadeniz sağlanmış olacaktır.(bu Sözleşmede bir değişiklik bildirimi almanız dahil, satın aldığınız ürün ya da hizmete ait iade koşulunda kısıtlayıcı başka hüküm ve politikalar varsa, ürün veya hizmete ait olanlar geçerli olacaktır.). On dört (14) günlük para iadesi garantisine sahip bir hesap, kaydolma tarihinden itibaren On dört (14)gün içinde satın alınıp iptal edilirse Kullanıcı, talep üzerine tüm barındırma ücretlerinin tamamını geri alır. Bu geri ödeme talepleri Destek Ekibimiz aracılığıyla yapılmalıdır. On dört (14) günlük para iadesi garantisi için yapılan geri ödemeler, alan adı kayıt ücretlerini veya kurulum ücretlerini içermeyecek ve ilk On dört (14) gün içinde satın alınan ek hizmetlerin ücretlerini içermeyecektir. Planınız ücretsiz bir etki alanı adı içeriyorsa ve ilk 30 gün içinde iptal ederseniz, geri ödemenizi alan adına (ve geçerli tüm vergilere) ait bir ücret düşülür. Etki alanı adını korumak istemiyorsanız, ZeplinSOFT.com etki alanına sahip olur ve ücret tahsil edilmeyecektir. On dört (14) günlük para iadesi garantisi yalnızca kredi kartı ödemeleri için geçerlidir. Diğer yöntemlerle yapılan ödemelerin işlenmesiyle ilişkili maliyetler nedeniyle, diğer ödeme yöntemleri için On dört (14) günlük para iadesi garantisi sağlayamıyoruz.

ZeplinSOFT.com a sözleşme süresince Kullanıcı tarafından ödeme yapılmadıysa,

◾ ZeplinSOFT.com Sözleşme Süresi içinde , herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmaksızın, ZeplinSOFT.com KSP'de tamamen kendi takdirine ve/veya kararına göre, Kullanıcıya önceden haber vermeksizin işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü veya koşulunu ve KSP içeriğini, veya kullanıcının verilen Hizmetleri kullanmasını, ZeplinSOFT.com Sözleşme Süresinde tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve/veya karar önceden bilgi vermeden kesintiye uğrayabilir, durdurabilir, engelleyebilir, silebilir. ZeplinSOFT.com iş operasyonu ve/veya istediği zaman yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle yapılan iş ve işlemlerden dolayı ZeplinSOFT.com maddi/manevi/hukuki yükümlülük üstlenmediğini kabul edersiniz. ZeplinSOFT.com'a KSP de burada belirtildiği gibi kullanıcıya ait haklar.

◦ Bu Sözleşme'yi, ZeplinSOFT.com adresine doğru bir bildirimde bulunduktan sonra, Sözleşme Süresi sona ermeden önce veya sonraki bir dönem (veya yenileme dönemi) sonrasında iptal ederseniz,

Bu iptalin etkinliğinden önce tahakkuk eden tüm ücret ve ücretleri ödemekle yükümlü olacaksınız;

◾İptal işleminden sonra kalan tüm ay boyunca (yani kısmi aylık ücret iade edilmez) temel barındırma hizmetlerinin tüm ön ödemeli ücretlerini, daha az kurulum ücreti, iptal ücreti, kesinleşmiş diğer gider ve masrafları ödemeyi kabul edersiniz

◾ZeplinSOFT.com Ve bu KSP, Kullanıcı Sözleşmesi, Anti-spamming Politikası veya Domain sahip olma Politikası'nin hüküm ve koşullarını ihlal etmemeniz kaydıyla, ön ödeme için uygulanan tüm geçerli vergiler ve indirimler; Planınızda ücretsiz bir alan adı varsa alan adı için bir ücret ve geçerli vergiler iade işleminden düşülür. Etki alanı adını korumak istemiyorsanız, ZeplinSOFT.com etki alanına sahip olur ve ücret tahsil edilmeyecektir.

◾ O dönemde geçerli olan süre içinde (yukarıdaki (ii)'de belirtilen temel barındırma ücretleri dışında) kalan her ay için tüm Hizmetler için vergiler ve diğer zorunu ödemeler düştükten sonra yüzde yüz (%100) ücret talep edebiliriz.

◦ ZeplinSOFT.com Sözleşmeyi hakkı olan ödemeleri almadan feshedebilir, ancak bu başka iş ya da işlemler için örnek ve hak oluşturmaz,

◾ Verilen ürün ve Hizmetler geçerli kanunlar tarafından yasaklanmışsa veya herhangi bir teknik, Hizmet Şartları veya düzenleme nedeni için uygulanamaz veya uygulanabilir değilse kullanıcıya makul ölçüde önceden bildirimde bulunulur, işlem iptal edilir.

 ZeplinSOFT.com, işbu Sözleşmeyi ve KSP, Kullanıcı Sözleşmesi, Anti-Spam İlkesi, Gizlilik İlkesi veya Etki Alanı İlkesi veya kullanıcının Hizmetleri kullanması gibi ilgili sözleşmeleri ihlal etmeniz durumunda Sözleşmeyi süre bitmeden önce iptal eder, ZeplinSOFT.com Bu iptalden önce ödenen ücretleri size iade etmeyecek ve bu iptalin etkinliğinden önce tahakkuk eden tüm ücretleri ve ücretleri ödemekle yükümlü olacaksınız; Ayrıca, o dönemde geçerli olan süre içinde kalan her ay için tüm Hizmetler için tüm ücretlerin vergiler ve diğer zorunu ödemeler düştükten sonra %100'ini size ödeyebiliriz ve ZeplinSOFT.com size en az 15.00 ABD doları tutarında bir idari ücret talep etme hakkına sahip olacaktır.

◦ İşbu Sözleşmenin herhangi bir nedenle veya nedenle feshedilmesi durumunda, burada açıkça belirtilenler dışında hiçbir tarafın bu Sözleşme kapsamındaki başka hak veya yükümlülüğü olmaz. Bölüm 3(e), 4, 5, 15, 16 hükümleri, Bu Sözleşmenin 20, 22 ve 24'ü, herhangi bir nedenle veya nedenle işbu Sözleşmenin sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra da geçerliliğini sürdüreceklerine ve bu Sözleşmenin sona ermesine veya feshedilmesine bakılmaksızın, taraflar bu Sözleşme kapsamında ortaya çıkan her türlü tazminat veya diğer sorumluluklardan karşı taraflardan sorumlu olacaktır. Bu Sözleşmenin feshedilmesi ve ön ödemeli ücretlerin ve ücretlerin saklanması, ZeplinSOFT.com'in hak kazanabileceği diğer Hizmet Koşulları veya eşdeğer haklara veya çıkarlarına ek olarak yapılmalı ve bunların yerine geçilmelidir.

◦ HER HANANGİ BİRİ'N HERHANGI BIR NEDENI VEYA NEDENLERIYLE BU SÖZLEŞMENIN FESHEDILMESI DURUMUNDA, HESAP SONLANDIRILDIĞINDA KULLANICI WEB SITESI DOSYALARI VE KULLANICI IÇERIĞI VE DIĞER VERILER SILINIR. Buna göre, kullanıcının web sitesinin ve diğer Kullanıcı içeriğinin ve verilerinin yedeklerini her zaman kullanıcı kendi sorumluğunda koruması gerekir, böylece kullanıcı bu tür bir sonlandırmadan sonra bu tür kopyaları içerikleri başka bir yerde kullanabilir.

◦ ZeplinSOFT.com a ödenen herhangi bir ücret veya ödemeye itiraz etmek için otuz (30) gününüz var. Yanlış olduğunu düşündüğünüz bir ücret ile ilgili bir sorunuz varsa lütfen destek@zeplinsoft.com destek sistemi adresinden bizimle iletişime geçiniz.

 1. Kullanıcının Sorumlulukları.

◦ Kullanıcı Web sitesi aracılığıyla sağlanan Kullanıcı İçeriği ve mal veya hizmetlerin kalitesi, performansı ve diğer tüm yönlerinden yalnızca kullanıcı sorumludur.

◦ Kullanıcı, Hizmetlerin ZeplinSOFT.com' kuralları ile bağlantılı olarak ZeplinSOFT.com ile tam iş birliği içinde çalışacaktır. Kullanıcı, Hizmetleri kullanmak için gerekli olabilecek herhangi bir ekipman veya yazılım sağlamalıdır. Kullanıcının bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesindeki gecikmeler, kullanıcının günlük performansına bağlı olarak yükümlülüklerinin ZeplinSOFT.com’un yerine getirilmesi için gereken süreyi uzatacaktır. Kullanıcı, Kayıt Formunda tam, doğru ve gerçek iletişim bilgilerini sağlamalı ve bu bilgileri zaman zaman gereken şekilde güncellemelidir; böylece bilgilerin her zaman eksiksiz, doğru ve gerçek kalması sağlanır; aksi takdirde Hizmetlerin askıya alınması veya iptal edilmesi söz konusu olabilir. Kullanıcı, kullanıcının posta adresi, telefon, elektronik posta veya diğer iletişim bilgilerindeki herhangi bir değişikliği ZeplinSOFT.com adresine en geç 3(üç) gün içinde bildirecektir.

◦ Kullanıcı, son kullanıcılara; kendine sağlanan hizmet ve ürünler üzerinden sunduğu Kullanıcı Web sitesinin çeşitli özelliklerinin ve burada açıklanan mal veya hizmetlerin yanı sıra tüm kural, hüküm ve kullanım koşullarının açıklanması veya açıklanması konusunda tam sorumluluk üstlenir.

◦ Hizmetler, kullanıcıların içeriği doğrudan Kullanıcı Web sitesine elektronik olarak aktarmasına veya yüklemesine izin verdiği için, Kullanıcı Web sitesine tüm içeriği yüklemekten ve tüm yedekler de dahil olmak üzere Kullanıcı Web sitesini eklemekten, değiştirmekten ve güncellemekten tamamen sorumlu olacaktır. Kullanıcı, Kullanıcı İçeriğinin ve Kullanıcı Web sitesinin tüm yönlerinin Hizmetleri sağlamak için ZeplinSOFT.com tarafından kullanılan donanım ve yazılım ile uyumlu olmasını sağlamaktan da sorumludur. Sunucu ve ürün özelliklerini daha önceden açıklandığı gibi ZeplinSOFT.com' haber vermeksizin değiştirilebilir. ZeplinSOFT.com Kullanıcı İçeriğindeki hasarlardan sorumlu tutulamaz, Kullanıcı Web sitesi veya Kullanıcı İçeriğinin arızalanması veya Kullanıcı Web sitesinin Hizmetleri sağlamak için ZeplinSOFT.com tarafından kullanılan donanım ve yazılımla uyumlu olmaması nedeniyle oluşan diğer hasarlar veya arızalar ya da hizmet kesintilerinden◦ Kullanıcı Web sitesinin ve Kullanıcı İçeriğinin yedeklerinin kopyalanmasından, saklanmasından ve sağlamlığından yalnızca kullanıcı sorumludur.

◦ ZeplinSOFT.com Kullanıcı Web sitelerinin veya e-postaların yedek kopyalarını bulundurmaz ZeplinSOFT.com bir Web sitesinin içeriğinin hiçbir zaman silinmeyeceğini veya bozulmayacağını ya da bir Web sitesinin yedeklerinin her zaman kullanılabilir olacağını garanti edemez. Kullanıcılar bir Web sitesinin tüm içeriğini her zaman yerel bir bilgisayara yedek alması kendi sorumluluğudur ve ZeplinSOFT.com kullanıcıların dosyaların kullanılabilirliğini sağlamak için ek bir kopya (teyp, CD, birden çok disket, başka bir masaüstü veya başka bir yerde) oluşturmalarını önerir. KULLANICININ WEB SITESININ VE KULLANICI IÇERIĞININ VE VERILERININ ÇEVRIMDIŞI, YEDEKLENEN KOPYALARINI OLUŞTURMAK YALNIZCA KULLANICININ SORUMLULUĞUNDADIR. NOT: KULLANICILARIN SITE YEDEKLEME VE GERI YÜKLEME GIBI ÜRÜNLERI SATIN ALMALARINA VEYA BU ÜRÜNLERE SAHIP OLSALAR BILE, DOSYALARI ÇEVRIMDIŞI OLARAK YEDEKLEMESI SON DERECE ÖNEMLIDIR.

◦ Kullanıcı, zaman zaman bir VPS hesabı veya VPS paneli içinde depolanan tüm dosyalar, içerik, yazılım veya diğer öğeler için tam yedekleme sağlamaktan sorumludur. ZeplinSOFT.com bu tür yedeklemeler yapmaz. ZeplinSOFT.com sürekli barındırma işleminin bir parçası olarak ZeplinSOFT.com, yalnızca donanım arızası durumunda ve daha sonra kısa bir süre için kullanılabilen ZeplinSOFT.com felaket kurtarma amaçlı geçici tabanlı VPS yedeklemeleri oluşturur ve depolar. ZeplinSOFT.com yedeklemelerin varlığını, doğruluğunu veya eksiksizliğini garanti edemez. Genellikle tam bir VPS geri yükleme işleminin VPS hesabınızda saklanan bilgilerin ve ayarların her şeyin üzerine önceki/eski bilgileri yazacağını lütfen unutmayın.

◦ Kullanıcı, oturum açma ve fatura bilgilerinin gizliliğini korumaktan sorumludur. ZeplinSOFT.com, hesap oturum açma bilgilerini elinde tutan çeşitli taraflar arasında ortaya çıkabilecek hesap anlaşmazlıklarından sorumlu değildir. ZeplinSOFT.com hesapta yapılan değişikliklerden veya Kullanıcı tarafından ya da Kullanıcı tarafından yetkilendirilmiş herhangi bir kişi tarafından Yönetim Paneline erişim için değiştirilen bilgilerden sorumlu değildir. ZeplinSOFT.com ile iletişim ve fatura bilgilerini güncellemekten ve korumaktan kullanıcı sorumludur. Kullanıcı iletişim bilgilerinde yapılacak her türlü değişiklik, hesap Yönetim Paneli kullanılarak veya Destek Ekibimiz ile iletişime geçilerek yapılmalıdır. Kullanıcı, ZeplinSOFT.com'in hesabı korumak için ZeplinSOFT.com'e kadar gerekli görülen teknik, faturalandırma veya diğer sorunlar ya da amaçlar için kullanıcıyı bilgilendirebilmesini sağlamaktan sorumludur.

◦ Ücretsiz Web barındırma. BETA Süreci Ücretsiz bir plana kaydolduysanız, Web siteniz ZeplinSOFT.com için reklam HTML'si veya banner veya açılır pencereler gibi farklı reklam türlerini içerebilen üçüncü bir taraf taşıyabilir. Web sitenizde bu tür bir reklam olmasını tercih etmiyorsanız, reklam içermeyen bir plana kaydolmanızı öneririz. Destek Ekibimiz size uygun planı seçmenize yardımcı olabilir. NOT: Şimdilik Ücretsiz Web Barındırma Planımız Yoktur.

 1. Kullanıcının Beyanları ve Sorumlulukları.

◦ Kullanıcı işbu belgeyle ZeplinSOFT.com'i beyan ve garanti eder ve bu tarihten sonraki ilk ve dönem boyunca kullanıcının şunları sağlayacağını kabul eder:

◾ Kullanıcı, Kullanıcı İçeriği'nin ve her öğenin sahibi veya geçerli lisansördür ve Kullanıcı gerekli tüm lisansları, onayları, izinleri ve Kullanıcı İçeriğinin ve bunların her bir öğesinin kullanımına ilişkin feragat ve yayınlar, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm ticari markalar, logolar, adlar ve benzerler dahil olmak üzere, ZeplinSOFT.com Sözleşme Süresine kadar herhangi bir kişi için herhangi bir ücret, kalıntılar, guild ödemeleri veya başka herhangi bir ödeme yapma yükümlülüğü olmaksızın;

◾ Kullanıcının Kullanıcı İçeriğinin kullanımı, yayınlanması ve görüntülenmesi herhangi bir kişinin telif hakkı, patent, ticari marka, ticari sır veya diğer mülkiyet hakları ya da fikri mülkiyet haklarını ihlal etmez. Veya herhangi bir sözleşme, yasal veya ortak yasa hakkı veya herhangi bir "ahlaki hak" veya benzeri hak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir kişinin herhangi bir yayın hakkının veya herhangi bir başka hakkının iftira, gizlilik ihlali veya kötüye kullanmayı içerir;

◾ Kullanıcı, Kullanıcı İçeriği ve Kullanıcı Web sitesi ile ilgili geçerli tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uyacaktır ve Kullanıcı Web sitesini yalnızca yasal amaçlar için kullanacaktır;

◾ Kullanıcı, Kullanıcı İçeriğinin tüm bilgisayar virüsleri, solucanlar ve diğer kötü amaçlı kodlardan arındırılmasını sağlamak için en iyi niyetli davranmakla görevlidir.

◦ Kullanıcının Web sitesinin, çevrimiçi mağazasının ve elektronik ticaret faaliyetlerinin, Kullanıcı tarafından sınırlama olmadan sunulan veya çevrimiçi olarak sunulan tüm ürün ve hizmetlerin ve çevrimiçi olarak ya da Kullanıcı'nın ürünlerinde görülen tüm içerik ve malzemelerin geliştirilmesinden, kullanılmasından ve bakımından yalnızca kullanıcı sorumludur.

◾ Kendi mağazasında veya ürünlerinde görünen Kullanıcı İçeriği ve içeriğinin doğruluğu ve uygunluğundan sorumludur,

◾ Kendi mağazasında veya ürünlerinde görünen Kullanıcı İçeriğinin, içeriğinin ve materyallerinin herhangi bir kişinin haklarını ihlal etmediğinden

◾ Kullanıcı İçeriğinin ve mağazasında veya ürünlerinde görünen içerik ve materyallerin karalayıcı veya başka bir şekilde yasa dışı olmadığından emin olmaktan. Kullanıcı siparişlerinin kabul edilmesi, işlenmesi ve doldurulması ve Kullanıcı sorguları veya şikayetlerinin ele alınmasından yalnızca kullanıcı sorumludur. Web sitesi ve çevrimiçi mağazasıyla ilişkili tüm vergilerin ödenmesinden veya tatmininden yalnızca kullanıcı sorumludur.

◦ Kullanıcı, ZeplinSOFT.com Kullanıcı İçeriğinin tamamını ve herhangi bir kısmını Hizmetleri sağlamak ve çalıştırmak için gereken ölçüde çoğaltma, kopyalama, kullanma ve dağıtma hakkını verir

◦ Kullanıcı olarak Sizin kendi adınıza yaptığınız işlemlere ek olarak, Ayrıca, sizin adınıza acenteniz/bayiniz/temsilciniz olarak hareket eden herkes tarafından sizin adınıza yapılan işlemler ve sizin adınıza talep edilen işlemler olsun veya olmasın hesabınızı kullanan herkes tarafından yürütürken işlemler için bu Sözleşmenin hükümlerine tabi olmayı kabul edersiniz.

 1. com lisansı

 Kullanıcı işbu belgeyle, Kullanıcı İçeriğinde yer alan kişisel bilgiler haricinde, ZeplinSOFT.com'e, Sözleşme Süresi ve sonrasında Hizmetlerin performansında gerekli olduğu ölçüde aşağıdakileri yapmak için münhasır olmayan, telifsiz, dünya çapında kullanım hakkı ve izin vermektedir. Bu izin, ZeplinSOFT.com 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve diğer sözleşme kapsamındaki haklar bu Kişisel Bilgileri Gizlilik Politikası uyarınca kullanmasına izin vermekle sınırlı olacaktır:

◦ dijitalleştirme, dönüştürme, yükleme, yükleme, seçme, sipariş, düzenleme, derleme, birleştirme, senkronize etme, kullanma, çoğaltma, kaydetme, işleme, alma, Kullanıcı İçeriğini iletme, dağıtma, yayınlama, genel olarak görüntüleme, genel olarak gerçekleştirme ve bağlantı oluşturma ve

◦ Kullanıcı İçeriğinin ve Kullanıcı Web sitesinin arşiv veya yedeklerini kendiniz oluşturun.

◦ Yukarıda açıkça verilen haklar dışında ZeplinSOFT.com, Kullanıcı İçeriğine ilişkin hiçbir hak, unvan veya çıkar elde etmez ve bunların tümü yalnızca Kullanıcıya aittir.. Bunlardan doğacak her türlü zarar ve sorumluluğu hakları saklı kalmak şartı ile reddeder.

◦ ZeplinSOFT.com tamamen kendi takdirine bağlı olarak (i) reddetme, iptal etme, askıya alma, aktarma veya değiştirme, değiştirme hakkını saklı tutar, Hizmetlerin bütünlüğünü ve istikrarını (değiştirme, değiştirme, düzeltme, değiştirme, değiştirme, değiştirme, değiştirme, değiştirme, değiştirme, değiştirme, değiştirme, değiştirme, Herhangi bir kötü amaçlı kod, yazılım veya ilgili kötü amaçlı faaliyet, Kullanıcı İçeriği ve/veya Web siteleri ve/veya (ii) yürürlükteki yasalara, devlet kurallarına veya gerekliliklerine, kanun uygulama taleplerine uymak veya herhangi bir yükümlülük, hukuki veya suçluyu önlemek için herhangi bir düzeltici eylem programlama veya uygulama. Kullanıcı ayrıca, ZeplinSOFT.com'in bu tür bir davranıştan kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan Kullanıcı'ya karşı sorumlu olmayacağını da kabul eder.

 1. com İçerik

◦ ZeplinSOFT.com İçerik. Kullanıcı İçeriği dışında, site oluşturma araçları, web sitesi şablonları, temalar, tasarımlar, metin, grafikler, görüntüler, video, bilgi, yazılım, Ses dosyaları ve diğer dosyalar ile bunların seçimi ve düzenlenmesi ve Hizmetleri (topluca "ZeplinSOFT.com İçerik") sağlamak için kullanılan tüm yazılımlar ZeplinSOFT.com veya lisans verenlerinin mülkiyetindedir. ZeplinSOFT.com İçerik değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çerçevelenemez, çoğaltılamaz, yeniden yayınlandı, indirildi, kazındı, görüntülendi, gönderildi, ZeplinSOFT.com tarafından açıkça izin verilenler dışında, herhangi bir biçimde veya kısmen ya da tamamen herhangi bir şekilde, herhangi bir amaçla iletilen, satılan veya kullanılan. Herhangi bir ZeplinSOFT.com İçeriğinden kaynak kodu veya diğer ticari sırları doğrudan veya dolaylı olarak tersine mühendislik uygulayamaz, kaynak koda dönüştüremez, kaynak koda dönüştüremez, parçalara ayıramaz veya türetmeye çalışamazsınız. ZeplinSOFT.com İçeriğinin burada özellikle izin verilenler dışında herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır ve Hizmetlerin ve burada verilen ZeplinSOFT.com İçeriğinin kullanımına ilişkin haklarınızı otomatik olarak sonlandıracaktır. Bu Sözleşmede açıkça verilmeyen ZeplinSOFT.com veya lisans verenlerinin tüm hakları ZeplinSOFT.com ve lisans verenlerine aittir.

◦ Lisanslar, Telif Hakkı Uyarıları ve Fotoğraf Kredileri. ZeplinSOFT.com İçeriğinin izin verilen her türlü kullanımı, geçerli tüm lisansların koşullarına tabidir. Kullanıcılar, kullanıcılara kullanım hakkı verilen ZeplinSOFT.com İçeriğinde görünen telif hakkı bildirimlerini veya fotoğraf kredilerini kaldırmaz. Bu bölümün herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, işbu Sözleşmenin ihlali olarak kabul edilecektir.

 1. Faturalandırma ve Ödeme.

◦ Kullanıcı, Kayıt Formunda belirtilen şekilde Hizmetler için hizmet ücretlerini ZeplinSOFT.com'e kendine tanınan süreye kadar ödeyecektir. Ayrıca ödeme kısıtı olan işlemler varsa ZeplinSOFT.com kullanıcıya uyması için bildirecektir.

◦ Özel tekliflerin, yeni müşteriler için geçerli olan ve yalnızca Sözleşme Süresi için geçerli olan sınırlı süreli promosyon fiyatlarıdır ve art arda veya yenileme dönemleri için geçerli değildir. Bu ardışık dönemin (veya yenileme döneminin) başlangıcından önce, her bir sonraki dönem (veya yenileme dönemi) için fiyatlandırmanız size bildirilecektir. Bu gibi bir sonraki dönem (veya yenileme dönemi) için fiyatlandırmanız, art arda gelen dönemin (veya yenileme döneminin) başlangıcında kontrol panelinizden de ulaşılabilir. ZeplinSOFT.com Sözleşme Süresi'in sona ermesinin ardından veya sonrasında 30 gün içinde kullanıcıya yazılı bildirimde bulunarak Hizmet ücreti ve Ürün ücretlerini (i) hizmet açıklamasında izin verilen şekilde ve (ii) herhangi bir zamanda arttırabilir. Yazılı uyarı (i) Kullanıcı Yönetim Paneli'n deki bildirimler ve güncellemeler, (ii) Domain.com tarafından yayınlanan halka açık duyurular, (iii) ardışık Dönem Fiyatlandırması bildirimi (veya YENILEME dönemi fiyatı) veya [(iv) kullanıcının Faturalandırma Merkezi'nde bir sonraki programlanmış yeniden faturalandırma tutarının yayınlanması şeklinde olabilir]. Kullanıcının Faturalandırma Merkezi bilgilerini ve ZeplinSOFT.com. Kullanıcı tarafından gönderilen veya gönderilen diğer tüm iletişim ve bildirim yöntemlerini düzenli olarak gözden geçirmek, Hizmetler için kullanıcıya faturalandırılan geçerli tutarın güncel bir bildirimini almak için her zaman kullanıcının Faturalandırma Merkezi alanını kontrol edebilir. Kullanıcıların Faturalandırma Merkezi bilgilerini düzenli olarak incelemek kullanıcının tek sorumluluğudur.

◦ Hizmet ücretleri, Hizmetler veya bu sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir yazılım (ZeplinSOFT.com net gelir vergisi hariç) ile ilgili olarak herhangi bir vergi dairesi tarafından ilan edilen herhangi bir geçerli satış, kullanım, gelir, tüketim vergisi veya diğer vergileri içermez. Bu vergilerin tümü, Kullanıcı tarafından ödenecek ayrı ücretler olarak ZeplinSOFT.com faturaya eklenebilir. Tüm vergi ve ücretler, ödendiğinde tamamen hizmet ürün kullanma hakkı kazanılır ve ödendiğinde ürün veya hizmet iade edilmez.

◦ Aksi belirtilmedikçe, tüm başlangıç ücretleri kaydolduktan sonra ödenir ve sonraki tüm ücretler ile ilgili ücretler, kredi kartıyla faturalandırıldığında veya kredi kartıyla alınmazsa fatura tarihinden itibaren Ondört (14)gün içinde ödenir.

◦ ZeplinSOFT.com kanunen veya kanunen bir avukat aracılığıyla ya da bir tahsilat kurumundan veya bir acentesi aracılığıyla ödenmesi gereken herhangi bir ödeme alırsa, ya da Kullanıcı ve ZeplinSOFT.com'in taraf olduğu herhangi bir eylemde ZeplinSOFT.com geçerli olursa, Kullanıcı tüm mahkeme masrafları ve ZeplinSOFT.com makul avukat ücreti dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla toplama, tahkim ve dava masraflarının tümünü ödeyecektir.

◦ Yetersiz fon için herhangi bir çek iade edilirse ZeplinSOFT.com, minimum işlem ücreti 25.00 ABD doları ve geçerli vergiler uygulanabilir.

◦ ZeplinSOFT.com, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, ZeplinSOFT.com'den kaynaklanan herhangi bir tutarın vadesi geldiğinde ödenmemesi durumunda, işbu Sözleşme'yi derhal feshedebilir ve/veya Hizmetleri askıya alabilir veya askıya alabilir. NOT: HESAP SONLANDIRILDIĞINDA KULLANICI WEB SITESI DOSYALARI, KULLANICI IÇERIĞI VE DIĞER VERILER SILINIR.

◦ Askıya alınmış veya sonlandırılmış hesapları yeniden devreye almak için en az 50.00 ABD doları ücret alınabilir.

◦ Elektronik para transferleri, 35.00 ABD doları artı geçerli vergiler olarak değerlendirilecektir.

◦ Tüm kredi kartı yedekleri için minimum 35.00 ABD doları artı geçerli vergiler uygulanabilir.

◦ Kullanıcı, Sözleşme Süresi için kayıt sırasında Kullanıcı tarafından sağlanan kredi kartına ZeplinSOFT.com Kullanıcı'nın Hizmet ve ürün ücretlerini önceden ödeyebileceğini kabul eder ve onaylar.

◦ TARAFLARDAN HERHANGI BIRI TARAFINDAN BÖLÜM 'DE BELIRTILDIĞI ŞEKILDE SONLANDIRILMADIĞI VEYA IPTAL EDILMEDIĞI SÜRECE, TÜRKİYE'NİN KREDI KARTINIZDAN ILK DÖNEM ILE AYNI UZUNLUKTA ART ARDA GELEN ŞARTLAR IÇIN OTOMATIK OLARAK FATURA VE/VEYA ÜCRET TALEP ETMESINI KABUL VE ONAYLARSINIZ.

 1. Ücretsiz Deneme Koşulları

◦ Ücretsiz deneme için kaydolmanız durumunda ücretsiz deneme teklifiniz için aşağıdaki hüküm ve koşullar geçerlidir.

◦ Deneme süresi sona ermesinden sonra, Hizmetleri deneme süresi sona ermeden iptal etmediğiniz sürece, daha önce sağladığınız kredi kartını kullanarak sürenin geri kalanı için otomatik olarak sizden ücret tahsil edilir.

 1. Ödeme Politikaları - Genel

◦ Hesaplar önceden ödeme yapılmadan etkinleştirilmez veya yeniden etkinleştirilmez.

◦ Tüm barındırma ücretleri ve etki alanı adı yenileme ücretleri, yenileyen hesap ve/veya etki alanı adının fatura zamanında ödenmelidir.

◦ Tamamlanmamış, hatalı veya şüpheli kayıt bilgileri, hesabın askıya alınmasıyla veya SONLANDIRILMASIYLA ya da ETKINLEŞTIRILMEMESIYLE sonuçlanabilir. Bazı hesaplar, alınan bilgilerin incelenmesi için 72 saate kadar beklemeye alınabilir.

◦ Kullanıcı tarafından, ZeplinSOFT.com tarafından ödeme yapmayan kullanıcılara yanıt olarak gerçekleştirilen eylemlerden kaynaklanan kayıplar veya giderler ZeplinSOFT.com'in sorumluluğunda değildir.

◦ Aksi belirtilmediği sürece "USD$", "$US", "Dollar" veya "$" ABD para birimine referanstır. Bu sözleşme kapsamındaki tüm ücretler veya diğer tutarlar ABD para biriminde ödenir ancak hesabınız veya diğer bir ürün veya hizmet için kaydolmanız durumunda ücret veya diğer tutarın ABD doları dışındaki bir para biriminde ödenmesi durumunda, bu durumda sizin tarafınızca ödenecek tutarlar bu tür başka bir para biriminde ödenecektir. Döviz tutarlarında merkez bankası kuru geçerlidir.

◦ Kredi kartı bilgilerinizi ZeplinSOFT.com verdiyseniz ve deneme süresi sona ermeden önce Hizmetleri satın almaya karar vermezseniz Hizmetler otomatik olarak yenilenmez ve web sitenize ve dosyalarınıza erişiminiz sona erdikten sonra sınırlanabilir veya tamamen sonlandırılabilir.

 1. Ödeme Politikaları- Ödeme İşleme

◦ ZeplinSOFT.com tercih edilen ödeme yöntemi kredi kartıdır.

◦ Hizmetlerimizi satın alarak ZeplinSOFT.com'in hesabınızı tekrar eden bir ödeme planına yerleştirmesine izin vermeyi kabul etmiş olursunuz. Hesap, seçtiğiniz plan, ürün veya hizmetlerin koşullarına göre otomatik olarak yeniden faturalandırılır. Hizmetlerinizi ve ürünlerinizi devam ettirerek (veya yenileyerek) ZeplinSOFT.com Hizmet Şartları'nın tümünü ve fiyat artışlarını kabul etmiş olursunuz.

◦ Herhangi bir ürün veya hizmet dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere istediğiniz tüm hizmetler için kredi kartınızdan ZeplinSOFT.com ücret alma izni vermiş sayıldınız.

◦ Planınız, ürününüz veya hizmetiniz için ödemenizi bitiş tarihine kadar işleme alamıyorsanız hesabınız ödeme yapılmadığı için iptal edilir ve Web sitenize veya e-postanıza erişemezsiniz

◦ BİR HESAP İPTAL EDİLDİĞİNDE, HESAP İPTAL EDİLDİĞINDE WEB SİTESİNİN VE E-POSTA DOSYALARININ TÜM KOPYALARI KALICI OLARAK VE GERİ ALINAMAZ BİR ŞEKİLDE SUNUCULARIMIZDAN KALDIRILIR.

◦ Bir hesap, ödeme yapılmamasından askıya alındıysa yalnızca vadesi geçmiş tüm ücretler ödendikten sonra yeniden etkinleştirilir. Yeniden etkinleştirme sonrasında, silinen Web siteleri veya İçeriklerden sorumlu değiliz.

◦ ZeplinSOFT.com numaralı kredi kartınızla olan itirazlarınız nedeniyle geri ödeme yaparsak hesabınızı iptal ederiz. İptal edilen hesap, yalnızca tüm itiraz edilen/iade edilen ücretler tatmin edici bir şekilde çözümlendikten sonra yeniden etkinleştirilecek ve anlaşmazlık veya geri ödeme talebiniz sonucunda ZeplinSOFT.com'dan kaynaklanan tüm idari ücretlerin ödemesini alıyoruz. Yeniden etkinleştirme sonrasında herhangi bir dosya veya e-postanın kullanılacağına dair garanti veremeyiz.

◦ Kredi kartlarını, şarj kartlarını, elektronik para transferlerini ve/veya elektronik kontrolleri kötüye kullanmanız veya hileli bir şekilde kullanmanız bu Sözleşmenin ihlalidir. Bu tür yanlış kullanım veya hileli kullanımın belirlenmesi tamamen kendi takdirimize bağlı olacaktır. Ayrıca, tüm bu tür kötüye kullanımları ve hileli kullanımları (tamamen kendi takdirimize bağlı olarak bizim tarafımızdan belirlendiği şekilde) uygun hükümet ve yasa uygulama makamlarına, kredi raporlama hizmetlerine, finansal kuruluşlara ve kredi kartı şirketlerine rapor edebiliriz.

 1. com Bayi veya Lisans veren olarak

 ZeplinSOFT.com yalnızca üçüncü bir taraf ("Non-ZeplinSOFT.com Ürün") tarafından üretilen veya sağlanan ürünler ve/veya hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılan belirli hizmetlerin, donanımların, yazılımların ve ekipmanların satıcısı veya lisans vereni olarak hareket ediyor. ZeplinSOFT.com Non-ZeplinSOFT.com ürününün geçersiz olmasına neden olan, değişiklik veya değişiklik gerektiren veya Hizmetlerin performansını başka bir şekilde etkileyen Hizmetlerdeki değişikliklerden sorumlu tutulamaz. ZeplinSOFT.com tarafından Kullanıcı tarafından satılan, lisanslanan veya sağlanan ya da hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılan Kullanıcı tarafından doğrudan satın alınan Non-ZeplinSOFT.com Ürünü'ndeki herhangi bir arıza veya üretici kusuru, bu Sözleşme kapsamındaki ZeplinSOFT.com yükümlülüğü ihlal ettiği kabul edilmeyecektir. Kullanıcının Non-ZeplinSOFT.com ürününün mülkiyeti, lisansı, performansı veya uyumluluğuyla ilgili sahip olabileceği haklar veya çözümler, Kullanıcı tarafından bu Non-ZeplinSOFT.com ürününün üreticisi tarafından sağlanan haklarla sınırlıdır. Kullanıcı, ZeplinSOFT.com tarafından sağlanan Non-ZeplinSOFT.com Ürünü yalnızca kullanıcının İzin verilen Hizmetler'i kullanımıyla bağlantılı olarak kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcı, ZeplinSOFT.com tarafından sağlanan tüm fikri mülkiyeti korumak ve herhangi bir Non-ZeplinSOFT.com Ürünü aracılığıyla kullanıcıya korumak için elinden gelen çabayı sarf edecek ve bu tür fikri mülkiyeti kopyalama, değiştirme, tersine mühendislik veya izinsiz değiştirme ya da Hizmetler dışında kullanma girişiminde bulunamaz. Kullanıcı herhangi bir Non-ZeplinSOFT.com Ürünü veya bundan türetilen herhangi bir teknik veriyi geçerli Türkiye veya yabancı yasaları ihlal ederek yeniden satmaz, aktarmaz, ihraç edemez veya yeniden ihraç edemez.

 1. Internet Protokolü (IP) Adresi sahipliği

 ZeplinSOFT.com Kullanıcı'nın kullanımı için bir Internet Protokolü ("IP") adresi atadığı takdirde, bu IP adresini kullanma hakkı yalnızca ZeplinSOFT.com'e ait olacaktır. Ve Kullanıcı, bu Anlaşma süresince, ZeplinSOFT.com tarafından yalnızca kendi takdirine bağlı olarak Hizmetlerle bağlantılı olarak izin verilenler dışında bu IP adresini kullanma hakkına sahip değildir. ZeplinSOFT.com, ZeplinSOFT.com Sözleşme Süresina kadar kullanıcıya atanabilecek tüm Internet Protokolü numaraları ve adreslerinin sahipliğini korur ve kontrol eder ve ZeplinSOFT.com tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu tür Internet Protokolü numaraları ve adreslerinin tümünü değiştirme veya kaldırma hakkını saklı tutar.

 1. Önbelleğe alma. Kullanıcı açık bir şekilde;

◦ Üçüncü taraflarca sağlanan içerikler de dahil olmak üzere Kullanıcı İçeriği ve Kullanıcı Web sitesinin tamamını önbelleğe almak için ZeplinSOFT.com lisans verir, Bu Sözleşme kapsamında ZeplinSOFT.com tarafından barındırılır ve

◦ Bu tür önbelleğe alma, kullanıcının fikri mülkiyet haklarının veya herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelmeyeceğini kabul eder.

 1. CPU Kullanımı

Kullanıcı, ZeplinSOFT.com sunucunun hiçbirinde aşırı miktarda CPU işlemi kullanmayacağını kabul eder. Bu politikanın herhangi bir ihlali, ek ücretlerin değerlendirilmesi, herhangi birinin veya tüm Hizmetlerin bağlantısının kesilmesi veya feshedilmesi veya bu Sözleşmenin feshedilmesi dahil olmak üzere ZeplinSOFT.com Sözleşme Süresine kadar düzeltici eylemlere neden olabilir. Bu işlem, tamamen ZeplinSOFT.com'da ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak gerçekleştirilebilir. ZeplinSOFT.com bu bölüm kapsamında herhangi bir düzeltici işlem yaparsa Kullanıcı, bu tür bir işlem öncesinde önceden ödenen ücretlerin geri ödemesine hak kazanmaz.

 1. Bant Genişliği ve Disk Kullanımı

ZeplinSOFT.com kullanıcılara bant genişliği, disk alanı ve e-posta ve/veya dosya aktarım protokolü ("FTP") hesapları gibi diğer kaynakları sağlar. Bu hesap miktarı, satın alma sırasında satın alınan Hizmetler paketini açıklayan ZeplinSOFT.com web sayfasında tanımlanır. Bazı durumlarda, ZeplinSOFT.com belirli bir bant genişliği miktarı, disk alanı ve diğer kaynaklar oluşturamayabilir ve "Sınırsız" olarak adlandırılabilir. Her durumda, Hizmetler yalnızca normal kullanıma yöneliktir ve normal kullanım düzenleriyle tutarsız aşırı kullanıma neden olan herhangi bir faaliyet kesinlikle yasaktır. ZeplinSOFT.com Disk alanı, bant genişliği veya diğer kaynakları kullanan kullanıcıların hesaplarını askıya alma, sonlandırma veya silme hakkını saklı tutar. Bu, disk alanı miktarına bakılmaksızın hizmetin diğer müşterilere bozulması riskine neden olur veya bu riski sunar. Kullanıcının planında yer alan bant genişliği veya diğer kaynaklar. Kullanıcı, bu kullanımın satın alınan Hizmetler ("kabul edilen Kullanım") için ZeplinSOFT.com tarafından belirlenen miktarları aşmayacağını ve ayrıca ZeplinSOFT.com tarafından belirlenen ve zaman zaman geçerli olan normal kullanım kurallarına tabi olduğunu kabul eder. Bu tahsislerin optimize edilmesi ve yalnızca ZeplinSOFT.com ile kullanıcının web barındırma hesaplarıyla ilgili İçeriğe ve kullanıcının etkin elektronik posta hizmetlerine hizmet vermeye adanması.

Barındırma alanı yalnızca normal kullanıma yöneliktir ve Web dosyaları, etkin e-posta ve barındırılan Web sitelerinin içeriği ile sınırlıdır; depolama için değildir (ortam, e-posta veya diğer veriler). Daha fazla barındırma alanı, elektronik dosyaların, elektronik postaların veya FTP ana bilgisayarlarının tesis dışı depolama alanı olarak kullanılamaz. Bu gereksinimleri karşılamayan dosyaları, e-postaları veya diğer verileri kaldırmak ve hesaplarınıza atanan kullanım gereksinimlerine veya sınırlarına bağlı kalmaktan siz sorumlusunuz. Aksi takdirde bu tür materyaller (dosya ve e-postalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) kaldırılıp silinebilir ve/veya tamamen kendi takdirimize bağlı olarak yapabileceğimiz hizmetler veya hesabınızın sonlandırılması halinde söz konusu materyaller silinebilir.

ZeplinSOFT.com kullanıcının bant genişliği, disk kullanımı ve diğer kaynakları kullanımını izler. ZeplinSOFT.com kullanıcının bant genişliği, disk kullanımı veya diğer kaynakları kullanımı üzerinde anlaşılan Kullanım, normal kullanım veya diğer uygun olmayan depolama veya kullanım için kullanılırsa, tamamen kendi takdirine bağlı olarak düzeltici eylem alma hakkına sahip olacaktır. Bu düzeltici eylem ek ücretlerin değerlendirilmesini, herhangi bir ve tüm Hizmetlerin bağlantısının kesilmesini veya sonlandırılmasını, Kullanıcı Web sitesinin, Kullanıcı İçeriğinin, kullanıcının elektronik posta ve e-posta hizmetlerinin ve/veya diğer malzeme ve hizmetlerin kaldırılmasını veya Kullanıcı hesabının ve işbu Sözleşmenin sonlandırılmasını içerebilir, Hangi işlemler yalnızca ZeplinSOFT.com Sözleşme Süresinde ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak gerçekleştirilebilir.

ZeplinSOFT.com bu bölüm kapsamında bu tür bir düzeltici eylem gerçekleşirse, Kullanıcı bu tür bir eylemden önce ödenen herhangi bir ücretin iadesi veya kredisine hak kazanmaz. Kullanıcı, bant genişliği, disk kullanımı ve diğer kaynakların kullanımı da dahil olmak üzere Kullanıcı Web sitesi, Kullanıcı İçeriği ve/veya Kullanıcı'nın elektronik posta hizmetlerine ilişkin geçerli tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uyacaktır ve bu hizmetleri ve kaynakları yalnızca yasal amaçlarla kullanacaktır. Kullanıcı, kullanım hakkını kullanmaz: Üçüncü taraflardan (metin, grafik, müzik, video veya diğer telif hakkına tabi materyaller dahil) materyali uygun yetki olmadan kopyalamak için Hizmetler; Üçüncü tarafların patentlerini, telif haklarını, ticari markalarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını kötüye kullanma veya ihlal etmek; Yasa dışı uyuşturucu, kumar, müstehcen malzeme veya yürürlükteki kanunlar uyarınca yasaklanmış diğer ürün veya hizmetlerdeki trafiğe Hizmetler; Geçerli ihracat kontrol yasalarını ihlal ederek şifreleme yazılımını Türkiye dışındaki noktalara (veya Kullanıcı Türkiye dışındaysa, kullanıcının ulusal yargı alanı dışındaki noktalara) dışa aktarma hizmetleri; Mesaj başlığını oluşturan kişi için maskelemek amacıyla mesaj üstbilgilerini tamamen veya kısmen forge etmek veya yanlış temsil etmek için Hizmetler. ZeplinSOFT.com, kullanıcının Web sitesi, Kullanıcı İçeriği ve/veya kullanıcının elektronik posta hizmetleri, bant genişliği kullanımı, disk kullanımı veya diğer kaynaklar veya kabul edilmiş Kullanım ile ilgili herhangi bir yasayı ihlal ettiğini öğrenir veya fark ederse, ZeplinSOFT.com gerekli yasa uygulama organlarına ve/veya ilgili herhangi bir temsilciye/kuruluşa bu tür bir davranış hakkında bilgi vermek ve bu ajanslara Kullanıcı, kullanıcının Web sitesi, Kullanıcı İçeriği ve/veya kullanıcının elektronik postasıyla ilgili bilgiler sağlamak zorunda kalabilir veya kendi takdirine bağlı olarak bu tür kuruluşlara bilgi verebilir.

Kullanıcı, bant genişliği, disk alanı veya diğer kaynaklar için kullanım gereksinimlerine veya sınırlarına uymakla ve Web sitesinin bu tür gereksinimleri ihlal etmediğinden veya hesaplar için ayrılmış bu tür sınırları aşmadığından ve bu Sözleşmeye başka şekilde uyduğundan emin olmak için bu tür kullanımları izlemekten sorumludur. ZeplinSOFT.com Kullanım sınırlarında veya bu sınırlara yakın olan kullanıcılara e-posta göndermek için ticari olarak makul olan çabalar sarf eder, ancak Kullanıcı tarafından e-posta bildirimleri alınmazsa ZeplinSOFT.com sorumluluk almaz. ZeplinSOFT.com Bu tür bir tahsisi geçmesi durumunda hesabınız için önümüzdeki ayın başında hizmeti durdurma hakkını saklı tutar.

 1. Park edilen Etki Alanı Hizmetleri.

Bu belgede yer alan geçerli hüküm ve koşullara ek olarak:

◦ Kullanıcı ZeplinSOFT.com ile bir etki alanı adı kaydetmek ve park etmek için kaydolursa tüm etki alanı adı yenileme ücretleri fatura zamanında, etki alanı adının yenileme tarihinden önce ödenmelidir. Ödemeler iade edilmez. Herhangi bir nedenle ZeplinSOFT.com, sağlanan hizmet için ZeplinSOFT.com tutarının tamamı için kullanıcının ödeme yöntemini ücretini tahsil edemiyorsa Ya da ödeme yönteminizle ilgili olarak daha önce ödemiş olduğu herhangi bir ücret için ZeplinSOFT.com ceza alınırsa, Kullanıcı ödeme almak için ZeplinSOFT.com'un mevcut tüm çareleri takip edebileceğini kabul eder. Kullanıcı, ödemeyi geçerli hale gelebilmesi için ZeplinSOFT.com numaralı çareler arasında, Kullanıcı'nın hizmeti hakkında önceden bildirimde bulunulmaksızın derhal iptal edilmesini de kapsayacağını ancak bununla sınırlı kalmayacağını kabul eder. ZeplinSOFT.com düzenli hizmetlerinin kapsamı dışında idari görevler için makul bir hizmet ücreti talep etme hakkını saklı tutar. Bunlar arasında e-posta üzerinden ele alınamaması, ancak kişisel hizmet gerekmesi ve yasal hizmetler gerektiren Kullanıcı hizmeti sorunları yer alır ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu ücretler, Kullanıcı veri dosyasında bulunan ödeme yöntemiyle faturalandırılır

◦ Kullanıcı, satın alınanlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Park edilen Sayfa Hizmetlerinin kullanımını sonlandırmak istemesi halinde ZeplinSOFT.com derece bilgilendirmenin sorumluluğunu kabul eder. Kullanıcının sona erme niyeti bildirimi, ZeplinSOFT.com adresine kullanıcının fatura tarihinden en geç On dört (14) gün önce, fatura tarihinden en geç on (10) gün önce sunulmalıdır. Kullanıcıdan bildirim alınmazsa ZeplinSOFT.com otomatik olarak Park edilen Sayfa Hizmetleri'ne süresiz olarak devam eder ve ZeplinSOFT.com ile dosyada bulunan Kullanıcı'nın ödeme yöntemini ZeplinSOFT.com ile o zamanki oranlarda ücretler üzerinden tahsil eder. Kredi kartı kullanılıyorsa son kullanma tarihini içeren ödeme yöntemi bilgilerini güncel tutmak kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcının Park edilen Sayfa Hizmetlerini sonlandırması durumunda, Web sitelerini ZeplinSOFT.com barındırma sunucusundan çıkarmak kullanıcının sorumluluğundadır. ZeplinSOFT.com bu Web sitesini başka bir sağlayıcıya aktarmaz veya FTP'ye göndermez. Kullanıcı tarafından ad sunucusu üzerinde yapılan herhangi bir değişiklik, Park edilen Sayfa Hizmetlerinin iptal edildiği anlamına gelmeyecektir.

◦ ZeplinSOFT.com, Kullanıcı burada ve ZeplinSOFT.com ilke ve prosedürden her birinde belirtilen hüküm ve koşullara uyduğu sürece kullanıcıya Park edilmiş Sayfa Hizmetleri sağlayacaktır.

◦ Park edilen Sayfalar Hizmetlerinden herhangi birini kullanan Kullanıcı, ZeplinSOFT.com'un etki alanı adını veya DNS'yi ZeplinSOFT.com veya ZeplinSOFT.com bağlı kuruluş web sayfasından birine işaret edebileceğini ve kullanıcının web sayfasına reklam yerleşebileceğini ve ZeplinSOFT.com'in bu hakkı özellikle saklı tuttuğunu kabul eder. Kullanıcı herhangi bir tazminat hakkına sahip değildir ve kullanıcının park ettiği sayfaların para kazanmasıyla ilgili herhangi bir para kazanma hakkına sahip değildir.

◦ Kullanıcı, ZeplinSOFT.com tarafından barındırılan bir Web sitesinin uygunsuz veya yasa dışı kullanımını gidermek için almayı seçtiği eylemler de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Park edilen Sayfa Hizmetleri'nin kullanımından kaynaklanan tüm komplikasyonlar için z